To borrelia-diagnoser i Danmark

Borrelia og Borrelia artritis (Borrelia gigt) er nu blevet bekræftet som diagnoser af Odense Universitetshospital og overlæge Sigurdur Skarphedinsson, som sagde mine tal var tårnhøje. Jeg er dog testet negativ for coinfektioner i Danmark men testet positiv på et laboratorie i Tyskland og et i Polen for coinfektioner. Mange får ikke diagnose på borrelia i Danmark pga. upræcise test så det er positivt at jeg ikke står med det problem.

Sigurdur Skarphedinsson behandlede mig med stor respekt og sørgede for en masse undersøgelser i Odense. Jeg er ham taknemmelig. Også tak til alle på Odense Universitetshospital som har hjulpet mig, indtil videre. De vil følge mig mindst et år og jeg skal snart derned igen. Planen er antibiotika i en måned, hvorefter jeg skal stoppe og en ny rygmarvsprøve (lumbalpunktur) skal foretages for at se om infektionen stadig er aktiv.

Notat fra Sundhed.dk:

“Vi har påvist kronisk borrelia infektion med symptomvarighed på snart 3 år. Der er fundet tegn til helt klar borrelia-artrit i højre knæled, hvor pt. er både positiv i intrasynovialis testen for borrelia, men ligeledes klart positiv i borrelia PCR fra ledvæsken. Efterfølgende har han fået foretaget lumbalpunktur, som viser let pleocytose på 9 celler og samtidig også en CXCL13 på over 500, som tyder på, at infektionen også har ramt centralnervesystemet. Noget uventet er intratekaltesten til gengæld negativ. Vi afventer svar på borrelia dyrkning fra spinalvæsken og borrelia PCR fra spinalvæsken.

Der vil blive lavet undersøgelser mhp. genotypning fra de allerede positive fund. Aktuelt er planen således at behandle hans borrelia-artrit i bund og det vil sige, at han skal have 28 dages antibiotika-behandling. Forklarer fornuften i at overgå til Doxycyklin-beh. på nuværende tidspunkt. Er indforstået med dette.” Sigurdur Skarphedinsson, Overlæge, OUH Infektionsmedicinsk Amb. (Odense).

Screenshot fra Sundhed.dk.


Copyright ©: LivetTilbage.dk
Denne artikel er ophavsretligt beskyttet. Undlad venligst at gengive eller distribuere denne artikel helt eller delvist i nogen form. Hvis du gerne vil citere fra denne artikel eller gengive en lille del af den, venligst kontakt os for at anmode om tilladelse hertil.

Info om affiliate links
Nogle links på denne side er affiliate links. De er uden ekstra omkostninger for dig og kan støtte projektet om at få et godt liv tilbage.