Tak til Odense Universitetshospital

Efter en positiv borrelia test via eget lægehus, blev jeg af egen læge henvist til infektionsmedicinsk afdeling i Aalborg for at få foretaget en rygmarvsprøve, men jeg kunne læse på internettet at hvis man har haft borrelia i lang tid er rygmarvsprøven ofte negativ. Efter meget research fik jeg også indtryk af at Odense Universitetshospital ville være det bedste sted at komme hen hvis man har borrelia. Jeg ringede til min egen læge som oplyste at jeg kunne ringe til Aalborg og forsøge at få dem til at sende henvisningen til Odense i stedet. Efter flere forsøg lykkes det, og jeg kom endda til ugen efter da de havde fået et afbud. Jeg kom til Odense med hævet ben. Jeg fik trukket ledvæske ud og fik taget adskellige blodprøver.

Jeg fik nogle dage senere et opkald fra overlægen, Sigurdur Skarphedinsson, der informerede mig om de foreløbige resultater med høje tal og når jeg få dage senere skulle have foretaget rygmarvsprøve, ville jeg samtidig blive indlagt for opstart med antibiotika behandling. Jeg startede ud med ceftriaxone intravenøs i tre dage mens jeg var indlagt og fik efterfølgende doxycyklin til 28 dage. Jeg er meget taknemmelig for Sigurdur og Odense Universitetshospital’s hjælp. Tak! Jeg følte at jeg endelig blev taget seriøst efter ca. 3 år med voldsomme daglige smerter og jeg er spændt på om de kan hjælpe mig til et bedre liv. Jeg har fået to borrelia-diagnoser i Odense: Borrelia og Borrelia artritis (Borrelia gigt) og jeg har fået at vide at jeg har borrelia i hjernen. Der er dog stadig mange ubesvarede spørgsmål.

“Vi har påvist kronisk borrelia infektion med symptomvarighed på snart 3 år. Der er fundet tegn til helt klar borrelia-artrit i højre knæled, hvor pt. er både positiv i intrasynovialis testen for borrelia, men ligeledes klart positiv i borrelia PCR fra ledvæsken. Efterfølgende har han fået foretaget lumbalpunktur, som viser let pleocytose på 9 celler og samtidig også en CXCL13 på over 500, som tyder på, at infektionen også har ramt centralnervesystemet. Noget uventet er intratekaltesten til gengæld negativ. Vi afventer svar på borrelia dyrkning fra spinalvæsken og borrelia PCR fra spinalvæsken.

Der vil blive lavet undersøgelser mhp. genotypning fra de allerede positive fund. Aktuelt er planen således at behandle hans borrelia-artrit i bund og det vil sige, at han skal have 28 dages antibiotika-behandling. Forklarer fornuften i at overgå til Doxycyklin-beh. på nuværende tidspunkt. Er indforstået med dette.” Sigurdur Skarphedinsson, Overlæge, OUH Infektionsmedicinsk Amb. (Odense).”

Opdatering: Antibiotika behandling har ikke hjulpet. Ny rygmarvsprøve skal foretages og derefter skal det besluttes om jeg kan få yderligere hjælp i Danmark, eller jeg må kaste mig ud i alternativ behandling. Odense Universitetshospital vil foreløbig følge mig i mindst et år.Copyright ©: LivetTilbage.dk
Denne artikel er ophavsretligt beskyttet. Undlad venligst at gengive eller distribuere denne artikel helt eller delvist i nogen form. Hvis du gerne vil citere fra denne artikel eller gengive en lille del af den, venligst kontakt os for at anmode om tilladelse hertil.

Info om affiliate links
Nogle links på denne side er affiliate links. De er uden ekstra omkostninger for dig og kan støtte projektet om at få et godt liv tilbage.